PL EN DE
займ на карту срочно без отказа

Przetargi

W związku z realizowaniem przez Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalną Organizacę Turystyczną Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego projektu pn. „Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.1.Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.2.Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

17.09.2015

Wykonanie materiałów promujących Bursztynowe Kotwice – system certyfikacji marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego


08.09.2015

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski


14.08.2015

Wdrożenie programu „Bursztynowe kotwice” - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

05.08.2015

Wdrożenie programu „Bursztynowe kotwice” - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
24.07.2015

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
 
 
 
 
 
 
займ на карту быстро